RGP SERVIS
Mgr. Tomáš Očadlík-RGP SERVIS
U Zeleného ptáka 1150/2
148 00 Praha 4
Tel./Fax: 271 913 222
Mobil:     602 214 185
E-mail:    ocadlik@rgp-servis.cz
Inženýrskogeologický
průzkum


Měření radonu
a radioaktivity


Vyhledávací
geofyzikální práce


Průzkum ložisek

Průzkum pro ekologii

Hlavní stránka
Průzkumy pro ekologii

Provádíme:
  • zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí
Zajišťujeme:
  • průzkum vlivu skládek odpadů
    na životní prostředí
  • průzkum úniku ropných úhlovodíků (čerpací stanice PH)
  • průzkum znečištění vodních zdrojůCopyright © ocadlik@rgp-servis.cz