RGP SERVIS
Mgr. Tomáš Očadlík-RGP SERVIS
U Zeleného ptáka 1150/2
148 00 Praha 4
Tel./Fax: 271 913 222
Mobil:     602 214 185
E-mail:    ocadlik@rgp-servis.cz
Inženýrskogeologický
průzkum


Měření radonu
a radioaktivity


Vyhledávací
geofyzikální práce


Průzkum ložisek

Průzkum pro ekologii

Hlavní stránka
Inženýrskogeologický průzkum
před zahájením stavby

Zajišťujeme:
 • složení základové půdy
  do potřebné hloubky (geologický řez)
 • geotechnické vlastnosti základové půdy (Edef, Rdt ...)
 • hloubka hladiny podzemní vody
 • stanovení radonového indexu pozemku
 • optimální hloubku a způsob založení
  z hlediska nákladů, bezpečnosti a stability


Při řesení složitějších případů zajišťujeme:
 • speciální terénní zkoušky a měření
 • laboratorní zkoušky zemin a podzemní vody
 • hydrogeologické průzkumy pro hodnocení zasakování dešťové vody
Oprávnění:
Odborná způsobilost v inženýrské geologii č. 1777/2003


Copyright © ocadlik@rgp-servis.cz