RGP SERVIS
Mgr. Tomáš Očadlík-RGP SERVIS
U Zeleného ptáka 1150/2
148 00 Praha 4
Tel./Fax: 271 913 222
Mobil:     602 214 185
E-mail:    ocadlik@rgp-servis.cz
Inženýrskogeologický
průzkum


Měření radonu
a radioaktivity


Vyhledávací
geofyzikální práce


Průzkum ložisek

Průzkum pro ekologii

Hlavní stránka

Geofyzikální práce

Zajišťujeme:
 • vyhledávání podzemní vody a pramenů
 • vymapování cest možného šíření znečištění
  v okolí skládek
 • určování tektonických poruch
  v horninách
 • rychlé určování hloubky a kvality skalního podlaží
 • určování rýpatelnosti a rozpojitelnosti hornin
 • geofyzikální průzkum sesuvů
 • posuzování agresivity půd na kovové konstrukce a měření bludných proudů
 • vyhledávací služby pro archeologii


Oprávnění:
Odborná způsobilost v geofyzice a environmentální geologii č. 1777/2003


Copyright © ocadlik@rgp-servis.cz