RGP SERVIS
Mgr. Tomáš Očadlík-RGP SERVIS
U Zeleného ptáka 1150/2
148 00 Praha 4
Tel./Fax: 271 913 222
Mobil:     602 214 185
E-mail:    ocadlik@rgp-servis.cz
Inženýrskogeologický
průzkum


Měření radonu
a radioaktivity


Vyhledávací
geofyzikální práce


Průzkum ložisek

Průzkum pro ekologii

Hlavní stránka
Měření radonu a radiaktivity

Zajišťujeme:
  • stanovení radonového indexu pozemku
  • hodnocení výskytu radonu
    ve stavbách
    (např. pro účely kolaudace)
  • měření radioaktivity

Oprávnění:

Povolení SÚJB ČR č.j. 44672/2006Copyright © ocadlik@rgp-servis.cz